UZŅĒMUMS FN-SERVISS – VIENS NO VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

Veicināt drošu, pasargātu ikdienu no visādiem riskiem un negadījumiem, ieviest ideju par preventīvu domāšanu – šādi tiek pozicionēta uzņēmuma FN-Serviss misija. To īsteno ar dažādu pakalpojumu piedāvāšanu uzņēmumu vadītājiem un darba drošības speciālistiem, kam aktuāls jautājums par sakārtotu ikdienu un drošiem darba apstākļiem. Uzņēmuma FN-Serviss servisa klāstā ietvertas konsultācijas un varianti, kuri tiešā mērā saistīti ar darba drošību, ugunsdrošību un trauksmes preventīvajiem pasākumiem, drošības sistēmu signalizācijām. Piedāvājot efektīvus risinājumus vairāk nekā 10 gadus, drošības sistēmu uzņēmums FN-Serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs. Turklāt tirgus daļa ir palielinājusies ne tikai atsevišķā pakalpojumā, bet gan visos sniegtajos pakalpojumos, tostarp arī darba aizsardzības nozarē.

Kā viens no pakalpojumiem, ko organizē FN-Serviss, ir drošības sistēmu un signalizācijas sistēmu rekomendāciju izveidošana un iekārtu ierīkošana.

Vai esi informēts par to, kas firmā ir ļoti svarīgs ugunsdrošībā saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem? FN-Serviss dod iespēju izvēlēties bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā ietverta vairāku pasākumu izpilde: izmaiņas normatīvajos aktos, objekta apsekošana, ugunsdrošības pārskats un pasākumu plāns u.c. Turklāt ir iespējams atlasīt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa atbilstību Latvijā reglamentē kā ES un Latvijas saistošie standarti. FN-Serviss klientiem piedāvā ugunsdrošības instruktāžas un ugunsdrošības sistēmu variantu izveidošanu. Arīdzan kvalitatīvi ar darba drošību un aizsardzību saistīti risinājumi dos iespēju uzņēmumā par darba drošību atbildīgajām personām nokārtot kvalitatīvu un funkcijās nozīmīgu informāciju.

Ir pierādīts, ka jebkura uzņēmuma balsts ir veseli un darbspējīgi darbinieki, konkrēti tādēļ darba aizsardzība ir kā viena no nozarēm, kurā drošības speciālists – uzņēmums FN-Serviss – piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Kā viens no pakalpojumiem ir tieši darba aizsardzības kursi darba drošības speciālistam, jo to procesā tiek nodotas zināšanas obligātajos darba aizsardzības pamatjautājumos: darba vides risku ietekmes izvērtēšanā un novēršanā, būtiski jautājumi par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem. FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi kompānijas sniegtie pakalpojumi un to cenas. Pieteikt dalību kursiem un instruktāžām var gan tieši mājaslapā, gan sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799.