SOLĪJUMS NĀKAMAJAM GADAM- JAUNAS SVEŠVALODAS APGUVE!

New HorizonsPēc  darba tirgus pētījumiem, uzņēmēji augstu vērtē valodu prasmes un uzsver, ka angļu valoda bērniem jāsāk mācīt jau no pirmajiem dzīves gadiem. Tiek uzsvērts, ka īpaši jāveicina svešvalodu mācīšanās procesam, jo pēc skolas beigšanas divas iespējas: valodu kursi vai profesijai atbilstoši angļu valodas kursi .

Tātad, vārds mūžizglītība jāuztver kā iespēja paplašināt zināšanu apvāršņus. Par to arī iestājas mācību centrs New Horizons, kas nodrošina valodu apmācības dažādās prasmju grupās. Mācību centrs New Horizons kopš 2007.gada īsteno 3 apmācību programmas: nespecializētie angļu valodas kursi, specifiski dažādu valodu kursi profesionāļiem un angļu valoda bērniem.

Uzzini vairāk- http://www.nh.lv/kursi

Mācību centrs New Horizons paver iespējas ikvienam, iegūt un pilnveidot zināšanas un prasmes, apgūstot 3 dažādas programmas: valodu kursi elektroniski, angļu valodas kursi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem un angļu valoda bērniem no četru gadu vecuma. Lai arī kādi specifiski valodu kursi, angļu valodas kursi vai  angļu valoda bērniem ir nepieciešami, jebkurš mācību centrs, arī New Horizons, nodrošina realizēšanu šādos līmeņos:

  • Pamatlīmenis – tiek izveidota zināšanu bāze un novērstas psiholoģiskās bailes svešvalodas pielietošanā;
  • Vidējais līmenis – nostiprina kompetences, izmantojot plašāku terminoloģiju, grūtākus uzdevumus un praktiskos darbus;
  • Profesionāļu līmenis – pilnīga valodas pielietošana, protot gan teorētiski, gan praktiski korekti pielietot vārdus un gramatiku.

DAŽĀDAS MĀCĪBU PAŅĒMIENI SEKMĒ VALODAS APGŪŠANU

Pieredzes bagāts mācību centrs, uz kuru doties, lai gūtu zināšanas, ir New Horizons. Tā realizētie valodu kursi iesācējiem, angļu valodas kursi jaunajām māmiņām un senioriem un angļu valoda bērniem ir iespēja palielināt izredzes darba tirgū. Jāpiemin arī, ka valodu mācību centrs New Horizons nodrošina iespēju ikvienam pārbaudīt apmācību kvalitātes līmeni, jo pirmā nedēļa (neatkarīgi no programmas: angļu valodas kursi, valodu kursi un angļu valoda bērniem klātienē vai elektroniskā veidā visiem apmeklētājam ir bez maksas! Jāatzīmē, ka New Horizons realizē mērķtiecīgu apmācībuprocesu šādu iemeslu dēļ:

  • Apmācību vietā ir draudzīga un mājīga atmosfēra;
  • Valodu kursi ir orientēti uz saziņas kompetenču attīstīšanu;
  • Zinoši mācībspēki nodrošina, ka angļu valodas kursi tiek atbilstošs apmācāmo interesēm un vēlmēm;
  • “Angļu valoda bērniem” tiek īstenots izmantojot dažādas rotaļas un spēles;
  • Mācību centrs sekmē valodas kompetenču attīstīšanu papildus individuālajās komunikācijas prasmju nostiprināšanas nodarbības individuāli ar pasniedzējiem.

Veiciniet savu konkurētspēju, sākot ar rītdienu! Ieskatieties www.nh.lv un izvēlieties sev atbilstošāko apmācību programmu Jūsu vajadzībām!New Hozions palīdzēs sasniegt augstākās virsotnes valodas lietojuma ziņā! Apmeklējiet www.nh.lv un izvēlieties prasmju paaugstināšanu jau tagad!