NĀC MĀCĪTES TĀLMĀCĪBĀ UN APGŪSTI VIDUSSKOLAS PROGRAMMU

talmacibas vidusskola - skola - r1tv.lv latvija21. gadsimtā viss attīstās, mainās, pilnveidojas, arī izglītības sistēma piedzīvo pārmaiņas. Mūsdienās mācību iestāžu izvēle ir ļoti liela. Pamatskolas, vidusskolas, profesionālās vidusskolas un arī tālmācības vidusskolas. Mācības tālmācībā kļūst arvien iecienītākas. Ikviens , kas vēlētos mācīties un uzkrāt pieredzi tālmācībā, kas vēlas apvienot darbu vai hobiju ar mācībām ir aicināts būt daļai no Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas kolektīva. Ir situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ nevaram iegūt vidējo izglītību klātienē. Slimība, darbs vai kādas citas ikdienas raizes. Taču, ir lielisks risinājums kā apvienot darbu ar mācībām. Tā ir iespēja, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā apgūt vidusskolas programmu tālmācībā – mājās. Tālmācības vidusskolā ir iespēja pabeigt gan vidusskolas klases, gan pamatskolas vēlāko posmu. Rīgas 1. Tālmācības skola ir izveidota, lai veicinātu skolnieku izaugsmi, nodrošinot iekļaušanos kā izglītības vidē, tā arī darba tirgū. Tieši brīvība mācību procesā dod iespēju ikvienam interesentam apvienot ierastās ikdienas gaitas un darbus ar mācībām. Turklāt, mācoties tālmācības vidusskolā, tu iegūsi tādu pašu dokumentu par pamatskolas vai vidējās izglītības apguvi kā tie, kas priekšmetus apguva klātienē.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ir jauna un moderna skola, kurā strādā pretimnākoši un asaucīgi pedagogi, kas ir ne tikai savas jomas speciālisti, bet arī kompetenti cilvēki, kas tic tālmācības idejai. Izvēloties tālmācības vidusskolu, tā būs tev pieejama jebkurā laikā un vietā, jo visu mācībām nepieciešamo atradīsi speciāli izveidotajā mācību vidē. Tālmācību Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā raksturo patstāvīga mācīšanās, skolotāji tikai palīdz mācīties, jo zināšanas jāapgūst pašu spēkiem.

Tālmācības priekšrocība slēpjas tajā, ka mācīties iespējams tad, kad ir vēlme un laiks . Mācības uzsākt var gan pamatskolas programmā, gan vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kā arī vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā. Uzsākot mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, maksa par vienu klasi ir 350 eiro, neatkarīgi no mācību programmas. Mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas, ja tādu nepiešams sastādīt. Gadījumā, ja mācības skolā tiek uzsāktas vēlakajos posmos, katram skolēnam tiek sastādīts mācību plāns un noteikti termiņi, kādos jāapgūst mācību priekšmeti un jānokārto ieskaites. Tālmācībā nav jāgaida 1. septembris, lai uzsāktu mācības. To var darīt sev ērtā laikā, kaut tulīt! Lai iekļautos grafikā, katru mēnesi ir jānokārto vismaz 3 mācību piekšmeti.  Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – skola, kas dod norādi kā atrast īsto ceļu!

Lai uzsāktu mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, nav jāgaida 1. septembris. Viss, kas tev jāizdara, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot neieciešamo mācību prorammu, jānoslēdz līgums un jāsāk mācīties! Mācies tālmācībā un pārliecinies, ka mācīties ir vienkārši un izdevīgi!