MĀCIES NO JEBKURAS VIETAS, KUR IR PIEEJA INTERNETAM

rīgas 1. tālmācības vidusskola - tālmācībaRīgā ir viena no lielākajām vidusskolu izvēles iespējām un starp tām ir arī Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Ja agrāk mācīšanās neklātienē nebija pārāk apspriesta, tad mūsdienās vidējā vispārējā izglītība mācoties neklātienē dod labākus rezultātus, kā mācības klātienē skolā. Skolas programma ir pārdomāta, kompetenti sastādīta un lieliski īstenota, lai mācīšanās process būtu iespējami interesants, viegls un aizraujošs! Pabeidzot skolu skolēna rokās nonāk dokuments par vidējo izglītību, kas ir starptautiski atzīts visās pasaules valstīs. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola pieņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet uz skolu var arī pāriet, mācoties 10. – 12.klasē, katrā laikā un jebkurā semestrī. Pilnīgi visi mācību kursi, kurus skolēns jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstus. Tādējādi būs iespējams apgūt visas vajadzīgās zināšanas, kas parasti jāapgūst vidusskolas programmā – vienīgi mācību process ir daudz mobilāks.

Tālmācības vidusskola ļauj jauniešiem brīvi organizēt savu laiku – 18. gadus sasnieguši jaunieši var doties darba gaitās un paralēli mācīties internetā. Skolēns var ērti mācīties un pildīt savus pārbaudes darbus internetā. Tādējādi skolotājs var pārbaudīt pārbaudes darbu rezultātus un sniegt atbildi, liekot vērtējumus un rekomendācijas tālākajā darbā. Vajadzības gadījumā skolotājs piedāvā papildus materiālus un norādes uz mācību avotiem. Mācot attālināti, skolotājs strādā  onlainā vienlaicīgi ar skolēnu “klasi”. Katra mācību stunda sastāv no lekcijas ar saistošu informatīvo avotu demonstrēšanu (attēli, kodolīgi kosnpekti, paskaidrojošie videomateriāli). Skolēni var tieši atbildēt uz skolotāja jautājumiem, kas adresēti visiem uzreiz vai vienam no skolēniem.

Neviens nenoliegs, ka šajās dienās mācības online ir ļoti ērts un mūsdienīgs mācību veids, kā arī nozīmīgs zināšanu gūšanu avots. Skolēnam tas nozīmē mobilāku mācību gaitu, jo iespējams brīvi izvēlēties mācību laiku. Arī pasniedzēju un skolas komunikācija ir daudz modernāka, proti, ar mūsdienīgu domu gājienu – pieņemot katru skolēnu kā individuālu personību.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās internetā vai čatā, forumā un Skype. Uz vietas var prasīt padomus arī pārējiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādā mācību procesā iegūta izglītība ļauj apgūt ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca plānot laiku un orientēties interneta vidē.