MĀCIES NEKLĀTIENĒ UN IEGŪSTI ATESTĀTU, KAS ATZĪTS VISĀ PASAULĒ – R1TV.LV

R1TV.LV - tālmācības vidusskolaRīgas 1. Tālmācības vidusskola piedāvā apmācības eksternātā jeb pilnībā patstāvīgu mācīšanos. Mācīšanās neklātienē tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā apgūt visu mācību programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Mācību programma ir iepriekš izplānota, kompetenti sastādīta un lieliski īstenota, lai mācību process būtu maksimāli interesants, viegls un pārliecinošs! Tālmācības procesā iegūtā vispārējā vidējā izglītība tiek atzīta citur pasaulē un tāpēc skolēns var uzsākt turpmākas mācības augstākās izglītības iestādēs. Uz 1. tālmācības vidusskolu iespējams pāriet no citām skolām, pat skolēns jau 12. klasē. Tādējādi netiek zaudēts laiks, jo nav jāizlaiž semestris, gaidot uzņemšanu. Visi mācību priekšmeti, kurus skolēns ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti, vajag vien uzrādīt sekmju izrakstus. Tādējādi skolēns varēs apgūt visas svarīgākās zināšanas, kam jābūt vidusskolas programmā – vienīgi mācību process ir daudz mobilāks.

Meklējot variantus, kur apgūt kvalitatīvu vidējo izglītību tiešsaistē,  Rīgas 1. Tālmācības vidusskola , iespējams, būs īstā izvēle. Skolēns var ērti mācīties un iesniegt savus pārbaudes darbus internetā. Tādējādi pasniedzējs var pārbaudīt izpildīto uzdevumu rezultātus un sniegt atbildi, liekot atzīmes un rekomendācijas tālākajā darbā. Vajadzības gadījumā skolotājs piedāvā papildus materiālus un norādes uz mācību avotiem. Šajā procesā pasniedzējs strādā  tiešsaistē vienlaicīgi ar visiem skolēniem. Katra nodarbība sastāv no lekcijas ar dažādu informācijas avotu demonstrēšanu (attēli, kodolīgi kosnpekti, paskaidrojošie videorullīši). Skolēni var sniegt atbildes uz skolotāja jautājumiem, kas adresēti visiem uzreiz vai vienam skolēnam.

Mācības attālināti – galvenie ieguvumi: * Iespēja mācīties komfortablā vidē – atrodoties jebkurā pasaules vietā, savienojot mācības ar citām aktivitātēm Latvijā vai ārzemēs; * Vajadzības gadījumā vienmēr ir iespēja nākt uz konsultācijām pie pasniedzēja klātienē; * Tālmācības skola un viņu sniegtais apmācību process ir daudz efektīvāks nekā monotonas mācības klasēs; *Iespēja mācīties attālināti un pabeigt mācības viena mācību gada laikā; * Tā kā prasme strādāt internetā mūsdienās ir ļoti nozīmīgs faktors, skolēni mācību procesā apgūst arī šīs iemaņas.

Tālmācība bez šaubām ir nākotne un visā pasaulē parādās vairākas virtuālās skolas. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola šo mācību procesu viena no pirmajām piedāvā arī Latvijas izglītības sistēmā. Šādi iegūta vidējā izglītība ļauj apgūt ne vien svarīgākās zināšanas, bet iemāca plānot laiku un darboties online.