IEGŪSTIET VĒRTĪGAS ZINĀŠANAS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ – WWW.FNSERVISS.LV

www.fnserviss.lv rīgaViens no vadošajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas orientējas darba drošībā un aizsardzībā, drošības sistēmu jomā, kā arī ugunsdrošībā – FN-Serviss. Kompetenti FN-Serviss speciālisti nodrošina gan speciālistu konsultācijas, kursus uzņēmumu darbiniekiem un darba drošības speciālistiem. Arīdzan piedāvā drošības sistēmu variantus, kas ļaus uzņēmuma darbiniekiem strādāt drošā un sakārtotā vidē. Plašajā pakalpojumu piedāvājumā ietverti gan ar darba aizsardzību tiešā mērā saistīti risinājumi, kā instruktāžas, darba vides iekšējā uzraudzība u.c., gan arī ugunsdrošība un dažāda tipa signalizācijas. FN-Serviss mājaslapā ir iespējams apskatīt visus sniegtos pakalpojumus un izraudzīties uzņēmuma vajadzībām atbilstošāko.

FN-Serviss sniegtajos pakalpojumos iekļauta dažādu signalizācijas iekārtu rekomendāciju izveidošana un ierīču montāža. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ko uzstādīšana ir ļoti rekomendējama objektos ar nozīmīgu augstu drošības līmeni. Bojājuma, ugunsgrēka situācijā signalizācijas sistēmas kontrolpanelī ir iespējams korekti konstatēt bojājuma vai ugunsgrēka vietu, kas ir pateicoties katras iekārtas unikālajai adresei.

 FN-Serviss piedāvā pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā iekļauti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespēja pieteikt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa saskaņu Latvijā reglamentē kā ES un Latvijas saistošie standarti. FN-Serviss piedāvā ugunsdrošības instruktāžas un ugunsdrošības sistēmu variantu izveidošanu. Tāpat arī efektīvi ar darba drošību un aizsardzību saistīti pakalpojumi dos iespēju uzņēmumā atbildīgajiem darbiniekiem saņemt labas kvalitātes un funkcijās nozīmīgu informāciju.

Ir pierādīts, ka ikviena uzņēmuma darbības pamatā ir droši darba apstākļi un darbspējīgi darbinieki, tieši tāpēc darba aizsardzība ir kā viena no nozarēm, kurā FN-Serviss klientiem piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir vērts apmeklēt kursus, kuros gūs pamatzināšanas darba aizsardzības sfērā. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamatlīmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir ievietoti visi uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi un to cenas. Pieteikt dalību apmācībām un instruktāžām, kā arī pieteikt konkrētu pakalpojumu var gan mājaslapā, gan kontaktējoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799. Droša, sakārtota un pasargāta ikdiena – tāda ir FN-Serviss misija.