A kategorijas CSDD eksāmens

www.autoskola-presto.com, a kategorijaA kategorija nozīmē atļauju pārvietoties uz motocikla, bet A kategorija iedalās šādās apakšgrupās: A1 motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda līdz 11kilovatiem (15 zirgspēki); A2 — motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kilovatus, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kilovatus uz kilogramu un kuri nav atvasināti no transportlīdzekļiem, kuru jauda ir vairāk nekā divas reizes lielāka; A — motocikli, kā arī tādi tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus.

Katrai A kategorijas apakšgrupai ir noteikts vecuma ierobežojums, kad var sākt kārtot un kad iegūt motocikla tiesības. A1 motocikla tiesības var iegūt no 16 gadu vecuma, A2 motocikla tiesības iespējams iegūt no 18 gadiem, bet A kategorijas tiesības CSDDvar iegūt no 24 gadiem, sākot mācības 22 gadu vecumā. A2 kategorijas gadījumā, pēc 2 gadu stāža var kārtot valsts eksāmenu un iegūt tiesības „A kategorija” Saskaņā ar LR likumdošanu, lai iegūtu A kategorijas tiesības ir jānoklausās teorijas kurss par Ceļu Satiksmes noteikumiem, drošu braukšanu un jāiziet pirmās palīdzības apmācība. Teorijas eksāmenu Ceļu satiksmes un drošības direkcijā (CSDD) var kārtot pēc teorijas eksāmena nokārtošanas autoskolā.

A kategorijas iegūšanai jāizpilda divus posmus, kuros iekļauts gan CSDD teorijas eksāmens, gan vadīšanas eksāmens. Lai iegūtu motocikla tiesības, ir jāsāk ar teorētiskā eksāmena kārtošanu. Teorētiskais eksāmens ir datorizēts. Pirms eksāmena eksaminējamais CSDD inspektoram uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Inspektors paskaidro eksāmena norises kārtību un atbild uz jautājumiem. Teorētiskais A kategorijas eksāmens katram jākārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Ja šī CSDD prasība pēc inspektora aizrādījuma atkārtoti netiek pildīta, pārkāpēju izraida no eksāmena kārtošanas telpām un A kategorija nevar tikt iegūta. Vadīšanas eksāmens CSDD tiek pieņemts trīs posmos. A kategorijas eksāmenu iespējams kārtot tikai laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim. Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

CSDD vadīšanas eksāmena pirmais posms, lai tiktu iegūta A kategorija, ir zināšanu pārbaude – tiek uzdots kāds no 8 iespējamajiem jautājumiem par motocikla uzbūvi un īpatnībām. Ja eksaminējamais neizpilda, neprecīzi izpilda vai nepilnīgi izskaidro uzdoto jautājumu, tiek piešķirts vērtējums – viena nenozīmīga kļūda. Otrais vadīšanas posms CSDD, kas jānokārto, lai iegūtu A kategorijas tiesības, ir figūras. CSDD inspektors vērtē eksaminējamā prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras. Ja ar otro mēģinājumu figūra netiek izpildīta vai rodas situācija, kas var radīt tiešus draudus satiksmes drošībai, eksāmens nav nokārtots un motocikla tiesības „A kategorija” nav iegūtas.

Noslēdzošais posms, lai iegūtu A kategorijas motocikla tiesības, ir braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē eksaminējamā iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt motociklu reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un satiksmes drošības prasības. Nozīmīgākais faktors, kurš uztrauc eksāmena kārtotājus, ir kādas trešās personas klātesamība – šajā gadījumā tas ir CSDD inspektors, kurš pārbauda apgūtās prasmes un iemaņas motocikla vadīšanā. Rīkojumus par braukšanas manevriem, sekojot A kategorijas eksāmena kārtotājam automašīnā, dod CSDD inspektors, izmantojot rāciju, kuras uztvērējs iebūvēts motociklista ķiverē. CSDD Rīgas nodaļā eksāmena kārtotājiem nodrošinātas iespējas sazināties ar inspektoru abpusēji, izmantojot ķiverē iebūvētu mikrofonu. Inspektoram rīkojumi jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Jārīkojas atbilstoši eksāmena norises kārtībai, jāizpilda inspektora instrukcijas, jābrauc uzmanīgi un ievērojot ātruma ierobežojumus, tas ir pats pēdējais nozīmīgais solis, lai „A kategorija” tiktu nokārtota. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots un „A kategorija” iegūta, ja tajā nav pieļautas bīstamas kļūdas, vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas. A kategorijas CSDD eksāmens nebūs nokārtots arī, ja pieļautas vairāk nekā piecas nenozīmīgas kļūdas.